Dnes je ,
nic
nic
nic
nic
nic
nic
nic
nic
nic
nic
nic
nic
nic
nic
nic
nic
nic
nic
nic
nic
nic
nic

Aktualizace 15.10.2005

Každodenní glosy  Miroslava  Macka

Teď je čas darovat krev

a

Stránky věnované anatomii a  poranění   kolene


Časté obtíže - Poranění menisku

Nehubnete? Otestujte si moč!

Poranění menisků

Obecně
Určitě zná každý z nás někoho, kdo měl nebo má problémy s koleny. Pro postižené to vždy znamená spoustu vyšetření od klinických na ortopedii přes rentgenové až po magnetickou rezonanci nebo počítačovou tomografii. Potom následují obstřiky kloubu, fyzioterapie a rehabilitační gymnastika. Někde je dokonce nevyhnutelná operace, na niž navazují ješte týdny a měsíce rehabilitace. A když už se zdá, že je všechno v pořádku, stačí jen trochu neobvyklý pohyb nebo přehnaná odvaha a všechno může začít zase hezky od začátku.
Zvláštní anatomie kolenního kloubu a svalu k němu upnutých vytváří předpoklady k tomu, abychom mohli správně chodit a stát. Když se podíváme na koleno ze strany, dobře uvidíme, jak se k čéšce kolena (patelle) upíná shora čtyrhlavý sval stehna (kvadriceps) a jak je zespodu čéška napojena patellární šlachou na bércovou kost. Tento způsob pružného upevnění mohutného čtyřhlavého stehenního svalu přes čéšku a šlachy až k bércové kosti umožňuje stehnu přenést obrovskou sílu. Díky této konstrukci může např. fotbalista odkopnout míč rychlostí až 120 km/hod, což odpovídá zatížení kolena, které je asi 3x vyšší než zatížení vlastní tělesnou hmotností fotbalisty. Koleno je však zatěžováno mnohonásobně vyšší vahou, než je tělesná hmotnost, i v běžném životě. Při obyčejné chůzi do schodů je zatížení 3,3x a při hlubokých dřepech dokonce 7,6x vyšší. Čéška jako součást silné kolenní páky plní i další důležitou funkci. Při zastavení v běhu nebo při chůzi působí jako čelistová brzda u auta, kdy se čéška během 'brzdění' těsně přimkne ke stehenní kosti.
Protože kolenní kloub plní tak komplexní funkce a je schopen přenášet natolik velkou sílu, musíme s ním zacházet velmi zodpovedně a ohleduplně.
Víte, že někdy nese vaše koleno téměř osminásobek vaší tělesné hmotnosti? Abyste byli s jeho službami stále spokojeni, musíte s ním zacházet velmi ohleduplně.

Příčiny

Kolenní kloub je opravdu unikátní aparát. Zatímco v kyčelním kloubu se stehenní kost pohybuje celkem stabilně na všechny strany, kolenní kloub představuje válec, který se pohybuje jen v jedné rovině. Jeho stabilita je zajištěna menisky, postranními a křížovými vazy, upínacími šlachami a celým svalovým aparátem nohy.
Kolena jsou konstruována pro běžné způsoby zatížení, jako jsou chůze, běh a skoky. K zajištění těchto pohybů se kolena vyvinula během evoluce člověka. K problémům dojde pouze tehdy, když je zatěžujeme příliš silně nebo nevhodně. Menisky jsou pevné, ale křehké chrupavčité "vložky" mezi kloubními plochami stehenní a holenní kosti, které rozšiřují kontaktní plochy po obvodu kloubních ploch, jsou fixovány jsou do kloubního pouzdra. Při velké zátěži nejčastěji s rotací kolena při fixované končetině stáním na jedné noze, často v kombinaci s ohnutím kolena, dřepem apod. dojde k roztržení menisku.Na obrázku jsou typy roztržení menisku.


Příznaky

Při úrazu cítíme prudkou bolest, pocit prasknutí, lupnutí či "vyskočení" kolena. Často koleno zůstane zablokované - nelze natáhnout. Rozvíjí se otok, často výpotek v kolenním kloubu, někdy i hematom (při současném poranění vazů). Často se po krátkém šetření, bandážování a obkladech kolena se mohou potíže zmírňovat a při běžné zátěži nečiní potíží. Jen při větší zátěži, běhu, při dřepu, kopnutí do míče apod, koleno bolí nejčastěji na vnitřní straně v místě kloubní štěrbiny , někdy koleno přeskakuje, je cítit při chůzi lupání v kolenním kloubu.

Diagnóza

Diagnózu poranění menisku stanovíme jednak posouzením mechanismu úrazu a klinickým vyšetřením - bolestivost a lupání na vnitřní kloubní štěrbině, zvýraznění bolesti ohnutím a rotací kolena. Často je přítomen výpotek v kolenním kloubu. Rentgenové vyšetření jen vyloučí možnost jiného poranění - meniskus na RTG vidět není. Ultrazvukové vyšetření u menisků není zcela spolehlivé, další možností je CT a magnetická rezonance- ty se u nás pro finanční náročnost zatím rutinně nepoužívají.


Terapie

Dříve se poškozené menisky celé odstraňovaly. Jestliže se však menisky odstraní, zbavíme se současně specifického pružného 'polštáre', který některé pohyby tlumí a jiné zase podporuje. Když jsou menisky pryč, během deseti let se určitě objeví příznaky artrózy. Dnes se menisky odstraňují jen velmi zřídka. Namísto toho se k ošetření poranění menisku používá tzv. artroskopie, což je jen málo invazní zásah. Ortoped většinou ze dvou malých řezů zavede do kolena sondu s optikou a na obrazovce prohlédne kloubní dutinu. Druhým otvorem zavede nástroj (vyšetřovací háček, kleštičky, nůžky, frézku) a poraněnou část menisku ošetří nebo odstraní. Funkce menisku se přitom neporuší. Přitom můžeme vyloučit ostatní poranění struktur kolenního kloubu - zkřížených a postranních vazů, posoudit stav opotřebení či poranění chrupavek.
Artroskopie se používá i při jiných úrazech a operacích kolena.
Jednoduchá artroskopická operace menisku (bez jiných poškození kolena) se už i u nás často provádí formou tzv. jednodenní chirurgie, tzn, že pacient ráno přijde k operaci ( řádně předem vyšetřený a připravený) a večer po zákroku odchází dom